allimentatie en bezoekrecht


Hoe zit het met de alimentatie als mijn ex partner weer samenwoont?

Ging uw ex partner opnieuw samenwonen, maar betaalt u nog steeds dezelfde alimentatie? Wanneer u een erkende detective de nodige bewijzen laat verzamelen die aantonen dat uw ex partner opnieuw ging samenwonen, kan u er alsnog voor zorgen dat de partneralimentatie die u betaalt verlaagd wordt.

Bij LIKA Consultants zetten wij hiervoor de nodige middelen en de juiste methodes in opdat de slaagkans van het gevoerde onderzoek zo hoog mogelijk is. Om de nodige bewijskracht te verzamelen, concentreren onze erkende detectives zich op:


  • vaststellen van de nieuwe relatie van de ex partner
  • aantonen van het samenwonen van de ex partner
  • verzamelen van bewijs aangaande zwartwerk of verborgen inkomsten

Wat als mijn partner het bezoekrecht niet wil naleven?

Merkt u tijdens het uitoefenen van uw bezoekrecht dat de gemaakte afspraken door uw partner niet worden nageleefd? Of vermoedt u dat uw kinderen worden verwaarloosd? Dan komt u met bewijsmateriaal verzameld door een erkend detective van LIKA Consultants al een heel eind. U staat sowieso sterker wanneer u over een dossier beschikt met degelijke bewijzen.


Wat kan LIKA consultants voor mij doen?

Naargelang de aard van de bewijzen die we verzamelen stellen we u in de mogelijkheid om samen met uw advocaat een nieuwe regeling te treffen of aan de hand van een vordering het omgangsrecht te herroepen. We kunnen natuurlijk ook rechtstreeks bemiddelen door uw ex-partner te confronteren met de feiten en zo het niet nakomen van de omgangsregeling aantonen.

Komt uw ex partner het ouderschapsplan niet na of betaalt u nog steeds dezelfde alimentatie terwijl uw ex partner terug samenwoont? Neem contact op met de experts van LIKA Consultants!