Druggebruik

Wacht niet tot het te laat is !


Al te vaak ondermijnen jongeren hun schoolresultaten door druggebruik. Ze zetten hun schoolcarrière op de helling en zelfs hun verdere leven op het spel. Als bezorgde ouders kunt u dat natuurlijk niet laten gebeuren. Vaak heeft uw kind ook hard feitenmateriaal nodig om zijn problemen onder ogen te durven en te willen zien. Vermoedt u dat uw zoon of dochter bepaalde genotsmiddelen gebruikt, wij stellen samen met u een onderzoek in. Natuurlijk, het is niet omdat u denkt dat uw kind drugs gebruikt dat dit ook zo is. Ons onderzoek is onafhankelijk en vooral discreet, zo wordt het onderlinge vertouwen tussen u en uw kind niet geschaad.