Wat kunnen wij
voor u betekenen ?


  • Onzekerheden wegnemen
  • vermoedens staven
  • Bewijsmateriaal verzamelen
  • Informatie inwinnen

Waarom zou ik een privé detective inschakelen?

Het inschakelen van een privé detective is ondertussen vrij goed ingeburgerd in onze samenleving. Zowel bedrijven als particulieren doen tegenwoordig een beroep op een detectivebureau om een onderzoek te laten uitvoeren. Toch beseffen we dat het inschakelen van een privé detective nog vaak een ingrijpende gebeurtenis is. Over het algemeen speelt er iets in uw directe omgeving waarmee u liever niet werd geconfronteerd. Een privé detective inschakelen biedt u echter wel meer zekerheid en bespaart u mogelijk een hoop extra kopzorgen.


   Over ons

Als echtpaar staan wij aan het hoofd het hoofd van Lika Consultants detectivebureau. Wij zijn beiden privé detective, wettelijk vergund door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken onder het licentienummer 14.1895.06 en 14.1896.06 (Wet van 19 juli 1991).

Contacteer LIKA-consultants:
Man: +32(0)475-697701
Vrouw: +32(0)473-978993
Mail: info@lika-consultants.be

1

Wettelijk
Kader

WET PRIVEDETECTIVE 19 JULI 1991

Privé detective is een beschermd en door de wetgever streng gereglementeerd beroep. Dit wil zeggen dat niemand het beroep van privé detective mag uitoefenen of zich als dusdanig voordoen, zonder dat hij of zij hiervoor een vergunning heeft behaald. Ook dient elke privé detective te beschikken over een speciale identificatiekaart, afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Enkel een houder van een dergelijke kaart mag zichzelf privé detective noemen.

Bij gerechtelijke procedures wordt tegenwoordig steeds meer rekening gehouden met de vaststellingen van privé detectives. Zo maken we regelmatig het verschil tussen het winnen of verliezen van een rechtzaak.

2

WIJ RESPECTEREN
UW PRIVACY

Een privé detective is gebonden aan het beroepsgeheim. Bovendien hechten wij bij LIKA Consultants uit persoonlijke overtuiging erg veel belang aan de privacy van onze klanten. De informatie die een privé detective tijdens een onderzoek inwint wordt enkel aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De persoon die het onderwerp uitmaakt van een onderzoek, is zich hiervan dikwijls niet bewust. Daarom voorziet de wet eveneens specifieke bepalingen waaraan het onderzoek van een privé detective moet voldoen.

3

Consulting
Advies

Dankzij meer dan 25 jaar ervaring als zelfstandige kan LIKA Consultants een specifieke meerwaarde bieden in zijn advies naar bedrijven toe. Wij bieden u steeds een objectieve en onafhankelijke kijk op uw specifieke situatie. Intern gevoelige kwesties behandelen wij zonder vooroordelen of belangenvermenging. U kan ons eveneens inschakelen voor een interne of externe kwaliteitscontrole. We infiltreren als mystery guest en maken een onpartijdige analyse van gekende of nog ongekende problemen die zich binnen uw bedrijf afspelen. Op die manier levert ons onderzoek steeds objectieve en reële resultaten op.