Hoe kan ik werknemersfraude voorkomen?


Wat verstaat men onder werknemersfraude?Voor de groei van uw bedrijf is het uitermate belangrijk dat u vertrouwen kunt hebben in het doen en laten van uw werknemers. Heeft u het vermoeden dat uw personeel zich op een niet al te ethische manier met het vak bezighoudt, dan is er misschien sprake van werknemersfraude.


Wanneer moet ik mijn personeel laten screenen?


Stelt u zich bijvoorbeeld vragen bij de onrealistisch hoge onkostennota’s van één van uw werknemers of vreest u ervoor dat iemand zich schuldig maak aan bedrijfsspionage en tegen betaling kostbare bedrijfsinformatie aan de concurrentie doorspeelt? Dan kan u het best onze hulp inroepen en gebruik maken van onze dienst voor het screenen van personen.


Hoe gaat LIKA Consultants te werk?


Bij LIKA Consultants gaan we op zoek naar de oorzaak van uw wantrouwen door in het bedrijfsmilieu te infiltreren en een onderzoek in te stellen naar de handel en wandel van het door u vooropgestelde target.


Bij het screenen van personen gaan we na of uw werknemer al dan niet misbruik maakt van zijn privileges en de gemaakte afspraken met uw klanten zorgvuldig genoeg naleeft.


Vermoedt u werknemersfraude en wil u bijgevolg uw personeel laten screenen? Neem contact op met de experts van LIKA Consultants!