Op welke manier kan ik psychisch geweld laten bewijzen?


Wat is partnergeweld?


Huiselijk geweld valt onder de noemer van misdrijven met verzwarende omstandigheden en is bijgevolg strafbaar. Met partnergeweld bedoelt men zowel fysieke, seksuele als emotionele mishandeling door de partner. De dader wil zo de controle en macht uitoefenen over zijn slachtoffer, vaak vanuit een gevoel van frustratie.


In het geval van partnergeweld blijft het zelden bij een éénmalige gebeurtenis en na verloop van tijd kan belandt het slachtoffer net als bij afpersing of chantage mogelijk in een levensbedreigende situatie. Partnergeweld komt voor binnen alle lagen van de bevolking en staat los van opleidingsniveau, sociale status, leeftijd, afkomst of religie.


Wanneer is er sprake van psychisch geweld?


Onder de noemer psychisch geweld valt het stellen of nalaten van daden waardoor een persoon mentaal gekwetst geraakt. De dader gaat het slachtoffer uitschelden of (publiekelijk) vernederen, hem of haar negeren, sociaal isoleren of dreigen met zelfdoding, het verbreken van de relatie of het beschadigen van bezittingen.


Sommige slachtoffers moeten constant op de tippen van hun tenen lopen omdat ze voortdurend van vanalles worden verdacht of gecontroleerd. Ze worden weggehouden van vrienden en familie en krijgen bakken vaak erg pijnlijke kritiek. Op den duur wordt de situatie onhoudbaar en legt het slachtoffer best een dossier aan om het psychisch geweld te bewijzen.


Hoe kan LIKA Consultants mij helpen?


Emotionele mishandeling bewijzen is niet zo eenvoudig en in de rechtbank is een sluitende bewijslast dan ook van essentieel belang. De rechter zal vooral rekening houden met tastbare aanwijzingen zoals officiële verklaringen door derden, doktersattesten, video- of geluidsopnames, briefwisseling of sms-verkeer.


De erkende privé detectives van LIKA Consultants staan u bij wanneer u psychisch geweld wil bewijzen. Ze helpen u met het aanleggen van een sterk juridisch dossier, ook wanneer u emotionele mishandeling door de partner vermoedt bij derden.


Heeft u nog verdere vragen over emotionele mishandeling door een partner of bent u zelf slachtoffer van psychisch geweld? Neem contact op met een expert van LIKA Consultants!