Wat doe ik als ik het slachtoffer ben van stalking?


Wat is belaging precies?


Men spreekt van stalking of belaging waneer het slachtoffer opzettelijk en herhaaldelijk wordt lastiggevallen of achtervolgd en daardoor vreest voor zijn of haar veiligheid. De dader probeert aan de hand van stalking controle en macht uit te oefenen op het slachtoffer.

Sinds 1998 is stalking opgenomen in het strafwetboek onder de naam ‘belaging’. Artikel 442 bis van het Strafwetboek voorziet sindsdien een gevangenisstraf en/of een geldboete voor iedere belager die door middel van zijn gedrag de rust van zijn slachtoffer bewust ernstig in het gedrang brengt.

Stalking kan net als chantage of afpersing verregaande sociale en psychologische gevolgen hebben Als de belaging effectief evolueert naar fysieke aanranding kan dit zelfs leiden tot sociaal isolement of een financiële aderlating voor het slachtoffer ten gevolge van jobverlies.


Op wie richten stalkers zich vooral?


Een specifiek voorbeeld van belaging is erotomanie. Hierbij beeldt de dader zich in dat iemand gevoelens koestert voor hem of haar en openstaat voor romantische of seksuele toenadering. Bekende personen, zoals zangers, acteurs of politici zijn regelmatig het slachtoffer van erotomanie.


Ook personen met een bepaalde maatschappelijke status binnen hun gemeenschap worden er wel eens mee geconfronteerd. Om het stalken te stoppen brengt een erkend detective van LIKA Consultants de belaging grondig in beeld, zodat u tijdens een juridische procedure sterk staat.


Wat kan LIKA Consultants voor mij doen?


Belaging of stalking is een klachtmisdrijf. Dit wel zeggen dat u als slachtoffer formeel klacht moet indienen vooraleer politie en justitie stappen kunnen ondernemen. Om belaging te bewijzen is het aanleggen van een dossier met bewijsmateriaal essentieel. Een erkend detective kan u hierin bijstaan.


Bij LIKA Consultants vangen we ons onderzoek aan met een intakegesprek. Aangezien het niet onwaarschijnlijk is dat een stalker zelf een privé detective inschakelt om meer te weten te komen over zijn slachtoffer houden we extra rekening met de motieven voor het gevraagde onderzoek.


Als we zeker zijn dat de uw motieven om een onderzoek in te stellen gerechtvaardigd zijn, identificeren we de stalker en verzamelen we op effectieve en efficiënte wijze de nodige bewijslast. Vanwege onze meldingsplicht leggen we onze bevindeningen vervolgens voor aan de bevoegde Procureur des Konings.


Wordt u gestalkt en wilt u de belaging bewijzen? Of heeft u nog vragen over wat belaging precies inhoudt? Neem contact op met de experts van LIKA Consultants!