Hoe weet ik of ik te maken heb met onterecht ziekteverzuim?


Waarom kan een controle bij ziekmelding nuttig zijn?


Onterecht ziekteverzuim is eigenlijk een vorm van werknemersfraude, die u als werkgever niet enkel handen vol geld kost, maar ook een negatieve weerslag heeft op de werksfeer binnen uw bedrijf. Een medewerker die zich onterecht ziekmeldt zorgt voor wrevel bij de collega’s die zich wel elke dag engageren. Bovendien moet u als werkgever opdraaien voor het gewaarborgd loon of dient u zelfs op zoek te gaan naar een tijdelijke vervanger.
Hou steeds in het achterhoofd dat, hoewel onterecht ziekteverzuim regelmatig voorkomt, de meeste werknemers die zich ziekmelden, ook daadwerkelijk ziek zijn. Het inschakelen van een privé detective is in dit geval dus enkel verantwoord als er sterke vermoedens van misbruik zijn.


Hoe gaat LIKA Consultants te werk?


Conform de wet van 19 juli 1991 mag een erkend privé detective de activiteiten van werknemers tijdens ziekte door middel van observaties in kaart brengen en onderzoeken. Bij onderzoek naar ziekteverzuim kan aan het licht komen of uw werknemer effectief ziek is of dat hij of zij zich inlaat met zwartwerk, een andere werkgever of misschien bezig is een eigen zaak op te starten.


Bent u ervan overtuigd dat één van uw werknemers zich schuldig maakt aan onrechtmatig ziekteverzuim? Neem dan contact op met een erkend privé detective van LIKA Consultants!